Chimie

Formulele


Pentru a reprezenta o moleculă, puteți utiliza mai multe formule:

- formula electronica
- formula structurala
- formula moleculara
- formula geometrica

De exemplu, pentru a reprezenta gazul metan, iată diferitele formule pe care le putem folosi.

Formula electronică

Acesta arată în formulă perechile electronice dintre legăturile atomilor. Se numește formula de Lewis.

Formula structurală

Formula mai folosită decât electronica. Perechile electronice sunt reprezentate de o liniuță. Indicați legătura covalentă dintre atomi.

Formula moleculară

Este o reprezentare mai simplificată a moleculei. Indică atomii și cantitatea lor în substanță.

Aceste formule indică modul în care molecula ar putea fi vizualizată în spațiu. Arătați unghiurile și legăturile lor.

Clasificarea atomului de carbon

Clasificăm atomul de carbon în funcție de numărul de carbon care sunt legate de ea. exemplu:

În acest caz, legăturile lipsă sunt completate cu hidrogen, deoarece carbonul trebuie să facă întotdeauna 4 legături.

Rețineți că carbonii 1,4,5,6 și 8 sunt legați de un singur carbon, deci sunt numițicarboni primari.
Carbonul 3 este atașat la doi atomi de carbon, așa se numește carbon secundar.
Carbonul 7 este atașat la trei atomi de carbon, așa se numește carbon terțiar.
Carbonul 2 este atașat la patru atomi de carbon, așa se numește carbon cuaternar.

Video: 12 Lectia 911 - Demonstram formulele de calcul prescurtat si facem exercitii cu ele - Tema Clasa 7 (Iulie 2020).