Chimie

Izomerie


Unele substanțe pot avea aceeași formulă moleculară și au proprietăți și denumiri diferite.

Iată două exemple de substanțe chimice care au aceeași formulă moleculară, dar diferă ca nume și unele proprietăți:

Formula moleculară: C2H6
Nume: etanol
Funcție: alcool
Punctul de topire: -115 ° C
Punctul de fierbere: 78 ° C
Reactivitate: mare
Stare fizică la 25 ° C: lichid

Formula moleculară: C2H6
Nume: metoxi metan
Funcție: eter
Punctul de topire: -140 ° C
Punctul de topire: -24 ° C
Reactivitate: scăzut
Stare fizică la 25 ° C: gaz

Vezi celălalt exemplu analog:

Ce cuvinte ai putea scrie cu literele RMAO cu diferite aranjamente? Am putea scrie cuvintele dragoste și romă.

Același lucru este valabil și pentru substanțe. Pentru acest fenomen, atât de frecvent, îl numim izomerism.

izomerie Este fenomenul care apare între molecule cu aceeași formulă moleculară, dar care diferă în structura, proprietatea și denumirea lor.

Compușii care suferă de acest tip de fenomen sunt numiți izomeri. Cuvântul izomer provine din doi radicali greci: izo, ceea ce înseamnă egal și mer, ceea ce înseamnă părți.

Izomerismul poate fi împărțit în:

- izomerism plat (lanț, poziție, metameria, funcție și tautomeria)
- izomerism spațial (cis-trans geometric și optic)

Video: (Iulie 2020).