Chimie

Postulează Kekulé


Chimistul german Friedrich August Kekulé a studiat principalele caracteristici ale atomului de carbon. El a explicat proprietățile sub forma a trei postulate:

Deoarece atomul de carbon are 4 electroni în ultima sa coajă, are patru valențe libere și poate face patru legături covalente, formând molecule. În acest fel atomul este stabil.

Atomul de carbon are cele patru valențe libere. Poziția heteroatomului nu diferă de compuși.

Exemplu: cloroform (CH3Cl)

Atomii de carbon se grupează, formând structuri de carbon sau lanțuri de carbon.

Unele elemente (sulf și fosfor) pot forma și lanțuri, la fel ca carbonul, dar nu și lanțuri la fel de lungi, stabile și variate ca carbonul.

Proprietatea generală a compușilor organici

Deoarece au legături covalente predominante, acestea sunt molecule și au următoarele proprietăți:

- P.F. scăzut
- Solubilitate în solvenți nepolari
- Soluția apoasă nu conduce electricitate
- Poate avea polimerie și izomerism

Tipuri de lipire de carbon

Doi atomi de carbon se pot lega împreună printr-una, două sau trei perechi de legături.

1 pereche electronică - o singură legătură C - C
2 perechi electronice - dublă legătură C = C
3 perechi electronice - triplă legătură C ≡ C