Chimie

Kinetica chimică (continuare)


Vom analiza acum câteva exemple. Conform reacției de sinteză a amoniacului, a se vedea următoarea problemă:

Hidrogenul gazos este consumat în proporție de 18 moli la fiecare 4 minute. Calculați:

a) N viteza de consum2


b) rata de formare a NH3

c) masa consumată de H2 pe minut

d) masa obținută din NH3 pe minut

În timpul unei reacții chimice, concentrația reactivilor (B) scade, în timp ce concentrația produselor crește (A).


Sursa: //cesarmauriciosantos-fisqui.blogspot.com/2008_09_01_archive.html

Concentrația reactivilor poate ajunge sau nu la zero. Dacă concentrația reactivilor scade, viteza de reacție scade și ea. Când reacția este completă, viteza va fi zero.


SURSA: //inorgan221.iq.unesp.br/quimgeral/answer/graph.gif

Viteza de consum și producție

Rata medie de consum este măsura reactivului care este consumat, „dispare” în reacție, pe unitatea de timp.

Viteza medie de producție este măsura produsului format în timpul reacției pe unitatea de timp. Fii reacția generică:

În acest caz, reactivul mai poate fi numit a reactant.

Ecuația chimică poate da coeficientul stoechiometric al fiecărui reactiv. Acest coeficient reprezintă numărul de moli de substanță. Vezi o ecuație chimică generică unde a, b, c și d sunt coeficienții stoechiometrici și A, B, C și D este chimicalele.

Viteza consumului de reactiv:

exemplu:

Viteza de formare a produsului:

Condiții pentru o reacție chimică

Pentru ca o reacție chimică să aibă loc, trebuie să existe contact chimic și afinitate între reactivi. Una dintre cele mai importante condiții pentru a avea loc o reacție chimică este energie de activare și coliziuni între moleculele reactante.