Chimie

Stoichiometrie


Stoichiometria este partea chimică care studiază proporțiile elementelor care se combină sau reacționează.

Masa atomică (u)

Este masa atomului măsurată în unități de masă atomică (u). Masa atomică indică de câte ori atomul considerat este mai greu decât de izotop 12C.

În natură, aproape toate elementele sunt amestecuri ale izotopilor lor cu procente de masă diferite. Aceste procente sunt numite abundențe relative. Vezi abundența relativă de clor:

izotop

Abundență relativă

Masa atomică

35CI

75,4%

34.969 u

37CI

24,6%

36.966 u

Masa atomică a clorului care apare în tabelul periodic al elementelor este media ponderată a acestor mase. Calculul se face după cum urmează:

Vedeți procentul de izotopi de hidrogen din natură:

11H

12H

13H

99,9%

0,09%

0,01%

hidrogen

deuteriu

tritiu

În trecut, se folosea termenul „greutate atomică”, dar acest termen trebuie evitat. Pentru a determina masele atomice ale elementelor este utilizat un dispozitiv numit spectrometru de masă.

Video: M3H1V4 voorbeeldoef basisstoechiometrie (Iulie 2020).