Chimie

Legea lui Lavoisier


„Într-o reacție chimică, suma maselor de reactanți este egală cu suma maselor de produse.”

Conform acestei legi, într-un sistem chimic închis, orice transformare are loc, masa urmează constant.

Aceste afirmații se supun unei legi a naturii. A fost descoperit de omul de știință francez Antoine Lavoisierla sfârșitul secolului al XVII-lea. Din acest motiv, această lege a devenit cunoscută sub numele de Lhei de Lavoisier sau Legea conservării pastelor.

Este, de asemenea, celebra frază: "În natură nu se pierde nimic, nu se creează nimic. Totul se transformă".

Notă:
O reacție între substanțele A și B se transformă în C. Masa substanței A este 20g și B este 5g. Care este masa de C?

A + B → C
20g 5g x

Deci: 20 + 5 = 25g C

A + B → C
20g 5g 25g

Această reacție se supune Legii lui Lavoisier, unde suma maselor reactanților este egală cu suma maselor produselor.

Video: The law of conservation of mass - Todd Ramsey (Iulie 2020).