Chimie

Multiple și Submultiple - Alte unități


Uneori sunt necesare unități mai mari sau mai mici decât SI.

Dacă mărimea lungimii, unde unitatea în SI este contorul, trebuie să fie exprimată în unități mai mari, folosim multiplii acesteia (kilometru, hectometru, decimetru etc.) și pentru a folosi unități mai mici, folosim submultipli (centimetru, decimetru, mm etc.).

Observați formarea multiplilor și submultipliurilor de unități de măsură utilizând prefixele SI.

Multiplu

PREFIX

SIMBOL

SENS

yotta

Y

1024

Zetta

Z

1021

EXA

și

1018

taradiddle

P

1015

tera

T

1012

giga

G

109

mega

M

106

kilogram

k

103

Hecto

h

10²

deca

10

Submultipli

PREFIX

SIMBOL

SENS

Deci

d

10-1

centi

c

10-2

Mili

m

10-3

micro

µ

10-6

nano

n

10-9

vârf

p

10-12

femto

f

10-15

atto

10-18

zepto

z

10-21

yocto

y

10-24

Vezi și tabelul simplificat:

km

hm

baraj

m

dm

cm

mm

10³

10²

10

1

10-1

10-2

10-3

atunci:

1km = 1,10³
1 um = 1,10-6
1cm = 1,10-2
1nm = 1,10-9
1mm = 1,10-3

Dacă cantitatea este masă:

1kg = 10³g
1g = 10-3 kg
1g = 10³ mg
1mg = 10-3g
1g = 106 pg
1 pg = 10-6

Pentru cantitatea de volum, se folosește mult unitatea de l (litru) și mL (mililitru), unde:

1l = 1dm³
1mL = 1cm³

Unele țări nu folosesc unități metrice. Ele sunt unitățile sistemului englezesc (mile, yard, inch, foot, lira și uncie).

1 mile = 1609m
1 inch = 25.40mm = 2.540cm
1 curte = 0,914m
1 uncie = 28,35g
1 picior = 0,3048m
1 kilogram = 453,6g